سبد خرید
ژنتیک و ژنتیک پزشکی
  • مدرس یا مدرسین: آرین

سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا 5 چند است؟ 4  (متقاضیان شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک، پزشکان و علاقمندان به تخصص در رشته های مختلف ژنتیک)

در این دوره چه می‌آموزیم؟ مفاهیم پایه ژنتیک کلاسیک، مندل، نقشه کشی کروموزومی ژنتیکی و فیزیکی، سایتوژنتیک و ناهنجاری های کروموزومی، قوانین ژنتیک پایه در بیماری های مندلی و الگوهای توارث تک ژنی، ژنتیک جمعیت و تکامل، ژنتیک تکوین، اساس مولکولی ژنتیک سرطان، ژنتیک چند عاملی و بیماری های رایج، بیماری های تک ژنی و بیوشیمیایی، هموگلوبینوپاتی ها، فارماکوژنتیک، ژنتیک ایمنی، ژنتیک مهندسی، کلونینگ، مطالعات ژنوم، ژن درمانی و سلولهای بنیادی و…

این دوره چند ساعت است؟ مجموعا 120 ساعت.

این دوره به درد چه کسانی می‌خورد؟ برای متقاضیان مقاطع بالای ژنتیک، پزشکان علاقمند به ژنتیک.

آیا این دوره احتیاج به پیش نیاز و تحصیلات خاصی دارد؟ فرد باید مفاهیم پایه زیست شناسی را بداند و علاقمند به این علم باشد.

دوره های مشابه

ثبت نظرات