سبد خرید
0

پادکست

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت دهم – قانون پایستگی خرافات

توضیحات توضیحات تستی این مطلب توضیحات تستی این مطلب توضیحات تستی این مطلب توضیحات تستی این مطلب توضیحات تستی این مطلب
پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت نهم – کلمات باردار

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت هشتم – سیس دانشمندی

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت هفتم – آب بی شعور

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت ششم – پرتقال فهمیده

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت پنجم – ادعای بهترین معلم مدرسه

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت چهارم – فروردینی احساسی

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت سوم – مغلطه مصادره به مطلوب

پخش کردن

خرافاتولوژی قسمت دوم – دستگاه خلوص نیت سنج

ثبت نام در دوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.