سبد خرید
دوره روان شناسی فرگشتی
روانشناسی فرگشتی

مدرس یا مدرسین: آرین

سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا 5 چند است؟ 4  (متوسط به بالا، علاقمندان به علم و بین رشته ای ها و متخصصین)

در این دوره چه می‌آموزیم؟ علل فرگشتی رفتارهای انسان بررسی می‌شود. نقش خطاهای شناختی در پیشرفت انسان و موفقیت گونه انسان چه بوده است؟ نظریه EMT که نظریه جدیدتری نسبت به خطاهای شناختی است چه می‌گوید؟ رفتارهای تولید مثلی، انتخاب جفت در انسان چگونه هستند؟ نظریه کلی انتخاب طبیعی داروین و نظریات زیر مجموعه آن مثل انتخاب جنسی چیستند؟

استراتژی های انتخاب همسر در زن و مرد بصورت لانگ ترم و شورت ترم چگونه است؟

مقوله چندش و بسیار دیگری از رفتارهای انسانی چه توجیه فرگشتی دارند؟

این دوره چند ساعت است؟ مجموعا 24 ساعت.

این دوره به درد چه کسانی می‌خورد؟ برای علاقمندان به علم، متخصصین رشته های علوم رفتاری، روانشناسی و ژنتیک رفتار.

آیا این دوره نیاز به پیش نیاز و تحصیلات خاصی دارد؟ شرکت کننده باید مفاهیم پایه فرگشت و ژن را بشناسد.

دوره های مشابه

ثبت نظرات