ساعت شنی مات

مدرس یا مدرسین: آرین ۶ ساعت آموزش انضباط شخصی و مدیریت زمان سطح دوره از نظر اصطلاحات تخصصی و نیاز…

970,000 تومان

دوره هزارتو

مدرس یا مدرسین: آرین ۶ ساعت آموزش رهایی از سردرگمی سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا 5 چند…

790,000 تومان

دوره نیم ثانیه

مدرس یا مدرسین: آرین ۳ ساعت آموزش تصمیم گیری های هوشمندانه سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا 5…

270,000 تومان

دوره متقاعد سازی

مدرس یا مدرسین: آرین ارائه راهکارهای متقاعد سازی ۳ ساعت آموزش سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا 5…

1,400,000 تومان

دوره کروز کنترل زندگی

مدرس یا مدرسین: آرین ۱۱ ساعت آموزش سیستم سازی زندگی سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا 5 چند…

890,000 تومان

دوره Self Coaching

مدرس یا مدرسین: آرین ۳ ساعت آموزش آموزش آموزش کوچ کردن خود سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا…

100,000 تومان

دوره ترید حال خوب

مدرس یا مدرسین: آرین ۳ ساعت آموزش تمرین حس خوب و تشریح مکانیسم شاد بودن سطح دوره از نظر سواد…

490,000 تومان