دوره بایولوژی کسب و کار

مدرس یا مدرسین: آرین ۶ساعت آموزش طراحی سیستم داخلی کسب و‌ کار سطح دوره از نظر سواد مخاطب 1 تا…

550,000 تومان

ثروت نامرئی ارتباطات

مدرس یا مدرسین: آرین ۶ ساعت آموزش تکنیک های ارتباطات موثر در کسب و کار سطح دوره از نظر سواد…

1,280,000 تومان

دوره ارتباط در کسب و کار

۳ ساعت آموزش نقش ارتباطات در کسب و کار

299,000 تومان
44%
تخفیف

دوره کسب و کار از صفر

مدرس یا مدرسین: آرین ۲۰ ساعت آموزش آموزش اصول راه اندازی کسب و کار از صفر سطح دوره از نظر…

2,900,000 تومان
35%
تخفیف

دوره کسب و کار پیشرفته

دوره کسب و کار پیشرفته ۳۰ ساعت آموزش آموزش های پیشرفته کسب ‌‌و کار

4,700,000 تومان