سبد خرید
ساعت شنی مات
970,000 تومان

مدرس یا مدرسین: آرین

۶ ساعت آموزش
انضباط شخصی و مدیریت زمان

سطح دوره از نظر اصطلاحات تخصصی و نیاز به داشتن سواد مخاطب 1 تا 5 چند است؟ 2 (یعنی متوسط به بالا، توضیحات با زبان علمی برای عموم و بین رشته ای ها)

در این دوره چه می‌آموزیم؟ اهمیت زمان در زندگی و نگاه ویژه به آن، شبیه ساعتی شنی است که دائم در حال کم شدن می‌باشد. همچنین ما حتی نمی‌توانیم از مقدار باقیمانده این زمان با خبر باشیم چون شیشه آن مات است.

در این دوره در ابتدا سعی می‌شود نگاه پریودی و چرخه ای به زمان کنار گذاشته شود و نوعی وسواس به هدر دادن آن مورد توجه قرار گیرد. در ادامه راه هایی برای ایجاد عادات مفید و استفاده مفید و برنامه ریزی از زمان داده می‌شود. فرق بین رفتارهای اتوماتیک و رفتارهای کند از نظر فرگشتی توضیح داده می‌شود ولی نه به گونه ای که مخاطب حس کند برای یک متخصص علوم شناختی یا نورساینس یا ژنتیک تدریس می‌شود. مدیریت زمان تا حدود زیادی در این دوره پوشش داده می‌شود. همچنین یک تقویم پیشنهادی و مدل ارائه می‌شود که طبق آن بتوانید برای خود یک مدل شخصی سازی شده درست کنید. در نهایت حالتی مفید از مدیریت زمان ارائه می‌شود.

این دوره چند ساعت است؟ مجموعا 6 ساعت.

این دوره به درد چه کسانی می‌خورد؟ کسانی که حس می‌کنند در مدیریت زمان مشکل دارند، دچار اهمال کاری هستند و هدف های دوردست و یا مبهم را دنبال کرده و برنامه ریزی مشخصی ندارند. در کل زندگیشان روی تردمیل هست و وضعیت کلافه و بهم ریخته ای دارند.

آیا این دوره احتیاج به پیش نیاز و تحصیلات خاصی دارد؟ خیر احتیاج به پیش نیاز ندارد. ولی اگر تحصیلات خیلی پایین باشد در درک برخی از مسائل فرد مشکل خواهد داشت.

دوره پیشنهادی در کنار آن: کروز کنترل، نیم ثانیه، هزارتو

دوره های مشابه

ثبت نظرات