سبد خرید

سه گونه ی اصلی خشونت چه هستند؟

منبع:

https://practicalpie.com/types-of-violence/

 

اتحادیه جلوگیری از خشونت یک سازمان جهانی است که ریشه‌های به وقوع پیوستن خشونت را به منظور کمک‌رسانی بهتر به قربانیان، مورد بررسی قرار می‌دهد. آن‌‌ها خشونت را در سه دسته‌ی متفاوت طبقه‌بندی می‌کنند و به طور مخصوصی بر هر کدام از این سه دسته تمرکز می‌کنند؛ هرچند همین سه دسته نیز دارای زیرگروه‌هایی نیز هستند.

این دسته‌بندی‌ها شامل:

۱-خشونت به خود

۲- خشونت میان فردی (اشخاص به یکدیگر)

۳- خشونت جمعی

بیایید نگاهی گذرا به این دسته‌بندی‌ها و زیرگروه‌های آنان بیندازیم.

 • خشونت به خود

این نوع از خشونت به طور نسبی قابل فهم است و نیاز به توضیح زیادی ندارد. اگر شما خشونت را بر علیه خود انجام می‌دهید، دارید مرتکب به خشونت به خود می‌شوید. مثال‌هایی از این دسته عبارت‌اند از بریدگی‌های خودخواسته و رفتارهایی که به خودتان آسیب بزنند.

 • خشونت میان فردی (اشخاص به یکدیگر)

وقتی ما به واژهي خشونت فکر می‌کنیم، معمولا همین گونه از آن به ذهنمان می‌آید. خشونتی که بین دو یا چند نفر از انسان‌ها رخ دهد.

این دسته بندی توسط سازمان جلوگیری از خشونت به دو زیرگروه تقسیم شده است؛ خشونت درون خانوادگی / همسری و خشونت اجتماعی. خشونت درون خانوادگی / همسری در منظر قانون عموما با نام خشونت خانگی شناخته می‌شود (که می‌تواند شامل خشونت به هم‌خانه، فرزند، کودک، همسر، همسر سابق و … اطلاغ شود). خشونت اجتماعی هم می‌تواند نسبت به آشنایان یا غریبه‌ها صورت گیرد.

 

 

خشونت میان فردی چهار گونه دارد

 • فیزیکی
 • جنسی
 • روانی
 • محدود یا غفلت

دو مورد اول تا حدودی قابل فهم هستند، پس توجهمان را به دو مورد آخر معطوف می‌کنیم. موسسه‌ی تساوی حقوق جنسیت‌های اروپا خشونت‌ روانی را هر عملی تعریف می کند که منجر به آسیب روانی به یک فرد شود. آسیب‌هایی که می‌توانند به پنج گونه ابراز شوند.

 • اجبار
 • تهدید
 • آزار
 • افترا، بدگویی
 • ناسزا

اگر کسی به شما ناسزا بگوید، حتی بدون این که شما را لمس کند، مرتکب به خشونت شده است. اگر کسی شما را مورد آزار جنسی قرار دهد، حال چه به صورت فیزیکی و چه به صورت زبانی، مرتکب به خشونت شده است.  حتی کامنت‌های جنسی در شبکه‌های اجتماعی هم مصداق آزار جنسی و خشونت است.

 • خشونت جمعی

زمانی که قربانیان خشونت را گروه‌های بزرگ تشکیل می‌دهند، وارد دسته‌ی خشونت جمعی شده‌ایم. این بدین معنا نیست که صرفا یک آزارگر افراد زیادی را مورد خشونت قرار دهد، بلکه افراد زیادی می‌توانند گروه‌های مختلفی را مورد خشونت قرار دهند. خشونت جمعی در سه گروه دسته‌بندی می‌شود.

 • خشونت اجتماعی
 • خشونت سیاسی
 • خشونت اقتصادی

 

خشونت اجتماعی

این خشونت بر گروه خاصی از مردم اعمال می‌شود، گروه‌هایی مثل نژاد، گرایشات جنسی و …

مثل حمله‌ها و آزار‌هایی که به سیاهپوستان یا افراد جوامع ال جی بی تی صورت می‌گیرد.

خشونت سیاسی

خشونتی که به منظور دستیابی به اهداف سیاسی رخ می‌دهد. مانند خشونتی که از طرف حکومت‌ها برعلیه شهروندان به صورت سرکوب و … انجام می‌گیرند.

خشونت اقتصادی

خشونتی که برعلیه وضعیت اقتصادی و معیشتی شکل می‌گیرد. فقر تحمیلی، مالیات‌های شدید، منع ایجاد کسب و کارها، تبعیض و …

خشونت صرفا حمله و آزار فیزیکی نیست و درک این موضوع درجهت جلوگیری و کمک به قربانیان انواع خشونت می‌تواند موثر باشد.

 

گردآورنده: علی اویسی

سوشال مدیای اکادمی تلسی                            

https://telsi.co/

Telsitalk

 

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید