درباره ما

در‌ هیاهوی آشفته بازار آموزش و در حمله آماج اطلاعات غلط در فضای مجازی نیاز به وجود مجموعه ای که بتواند در زمینه های مختلف مکانی امن برای اعتماد به مطالب باشد ضروری ترین نیاز امروز جوامع است . از این رو بر آن شدیم تا این خلأ را به بهترین شکل ممکن پر‌کنیم.

تلسی اولین آکادمی علمی کشور با بهره گیری از اساتید برجسته ، روشنفکران و نویسندگان و اندیشمندان کشور اقدام به برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند می نماید.

تمامی افراد انتخابی در سخنرانی ها و یا برگزاری دوره ها از فیلتر هیئت علمی مجموعه عبور می کنند.