راه ارتباطی مستقیم با آکادمی تلسی

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ به غیر از روز های تعطیل

در هر لحظه کنارتان خواهیم بود