دانلود کتاب الکترونیکی ” دروغی با نام قانون جذب “

یادمه سالها پیش زمانی که فیلم راز تازه به اوج شهرت رسیده بود، بحث قانون جذب (Law of attraction) مطرح شد خیلی سر و صدا کرد وقتی سی دیش به دستم رسید و نگاه کردم چیز جذابی به نظر نمی اومد و خب هرگز این توهم از همون اول برای من قابل باور نبود. چون از بچگی یاد گرفته بودم منطقی فکر کنم و نمی تونستم این ادعا که کائناب برای ما برنامه ریزی میکنند و تصمیم میگیرند رو باور کنم.